Klijent: Green Visions d.o.o.

Projekat: Elementi poslovne komunikacije - Infografika / Prezentacija / Izvještaj

_______________